Cây đại lộc để trang trí
cay-dai-loc3
cay-dai-loc

Cây đại lộc

  • Tên thường gọi: Cây Đại Lộc
  • Tên gọi khác: Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi, Huyết Rồng
  • Tên khoa học: Dracaena angustifolia Roxb
  • Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)
  • Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc