Cây tay phật làm cảnh trong nhà
cay-mon-tai-phat-trong-nuoc

Cây tay phật để bàn

  • Tên thường gọi: cây tay phật để bàn
  • Tên gọi khác: cây Môn Lá Tim
  • Tên khoa học: Caladium hortulanum
  • Họ: Ráy