Cây trầu bà đế vương trồng ở chậu
trau-ba-de-vuong-tim
trau-ba-de-vuong-vang

Cây trầu bà đế vương

  • Tên thường gọi: Cây trầu bà đế vương
  • Tên gọi khác: Trầu bà đế vương đỏ, Trầu bà đế vương, đế vương đỏ
  • Tên khoa học: Philodendron sp
  • Họ: Araceae (Ráy)