Cây Bạch Mã Hoàng Tử

  • Tên thường gọi: Cây Bạch Mã Hoàng Tử
  • Tên gọi khác: cây Bạch Mã
  • Tên khoa học: Aglaonema sp.
  • Họ: Araceae (ráy)
  • Nguồn gốc xuất xứ: cây nguồn gốc từ Châu Á