Cây cau hawai

  • Tên thường gọi: Cây cau hawai
  • Tên gọi khác: Cây cau Hawaii, cây cau ha-oai
  • Tên khoa học: Chamaedorea elegans
  • Họ: Arecaceae (họ cau/dừa)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Mexico và Guatemala