Cây cau tiểu trâm

  • Tên thường gọi: Cây cau tiểu trâm
  • Tên gọi khác: Dừa tụ thân, Cây cau may mắn tiểu trâm.
  • Họ: Arecaceae
  • Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc