Cây cau vàng

  • Tên thường gọi: Cây cau vàng
  • Tên gọi khác: cây Cau vàng, Cau kiểng vàng, Cau cảnh, cau bụi, cau cọ, cau tre
  • Tên khoa học: Chryslidocarpus lutesceus
  • Họ: Arecaceae (Cau)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Đảo Moorris và Reeunion.