Cây cọ nhật

  • Tên thường gọi: cây cọ nhật
  • Tên gọi khác: Cầy kè ta
  • Tên khoa học: Licuala grandis
  • Họ: Arecaceae.