Cây Đại đế xanh

  • Tên thường gọi: Cây Đại đế xanh
  • Tên gọi khác: Cây đế vương xanh
  • Tên khoa học: Philodendro erubescens
  • Họ: Thuộc họ trầu bà
  • Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ