Cây huy hoàng

  • Tên thường gọi: cây huy hoàng
  • Tên khoa học: Aglaonema crispum hoặc Aglaonema sp
  • Họ: Araceae (Ráy)
  • Nguồn gốc xuất xứ:
  • Phân bố: Phổ biến ở Việt Nam