Cây kim ngân để bàn

  • Tên thường gọi: Cây kim ngân để bàn
  • Tên gọi khác: cây bím tóc, cây thắt bím
  • Tên khoa học: Pachia aquatica
  • Họ: Malvaceae (Cẩm quỳ)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Mexico, Brazill Nam Mỹ và đầm lầy Trung Mỹ.