Cây Kim ngân lượng

  • Tên thường gọi: Cây kim ngân lượng,
  • Tên gọi khác: cây đại la tán, cây bách lượng kim, cây châu sa kim
  • Tên khoa học: Ardisia crenata
  • Họ: Primulaceae  (họ anh thảo, họ báo xuân)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Ryukyus và Java.