Cây kim ngân thủy sinh

  • Tên thường gọi: Cây kim ngân thủy sinh
  • Tên gọi khác: Cây bín tóc, cây money tree, cây Lộc Phát, tài lộc Đài Loan,
  • Tên khoa học: Pachia aquatica
  • Họ: Malvaceae (Cẩm quỳ)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Mexico, Brazill Nam Mỹ và đầm lầy Trung Mỹ.