Cây Kim phát tài

  • Tên thường gọi: Kim Phát Tài
  • Tên gọi khác: Cây kim tiền
  • Tên khoa học: Zamioculcas zamifollia.
  • Họ: Ráy – Araceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Zanzibar, Tanzania