Cây Kim tiền để bàn

  • Tên thường gọi: Cây Kim Tiền để bàn
  • Tên gọi khác: Kim Phát Tài
  • Tên khoa học: Zamioculcas zamifollia.
  • Họ: Ráy – Araceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Zanzibar, Tanzania