Cây lan cẩm cù

  • Tên thường gọi: cây lan cẩm cù
  • Tên gọi khác: Cây Lan cẩm cù, cây  Lan Sao, cây Lan Cầu Lông, cây Lan Câu, cây Lan Anh Đào, cây Lan cẩm cù trái tim
  • Tên khoa học: Hoya carnosa
  • Họ: Asclepiadaceae (họ Thiên lý)