Cây lan quân tử

  • Tên thường gọi: cây lan quân tử
  • Tên gọi khác: Đại quân tử, lan huệ cam…
  • Tên khoa học: Clivia nobilis l
  • Họ: Thạch toán ( Amaryllidaceae)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Nam Phi,