Cây lan ý để bàn

  • Tên thường gọi: Cây lan ý để bàn
  • Tên gọi khác: Buồm Trắng, Lục cự nhân, vỹ hoa trắng hay huệ hòa bình
  • Tên khoa học: Spathiphyllum wallisii
  • Họ: Ráy
  • Nguồn gốc xuất xứ: Các nước vùng Trung Mỹ