Cây mật cật

  • Tên thường gọi: cây mật cật
  • Tên gọi khác:  Trúc mây
  • Tên khoa học:  Rhapis excelsa
  • Họ: Arecaceae (Cau)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc