Cây may mắn

  • Tên thường gọi: cây may mắn
  • Tên gọi khác: Cây Tài Tộc
  • Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ
  • Phân bố ở Việt Nam: Phổ biến