Cây ngọc ngân

  • Tên thường gọi: Cây Ngọc Ngân
  • Tên gọi khác: cây Valentine.
  • Tên khoa học: Dieffenbachia picta
  • Họ: Araceae (Ráy)