Cây ngũ gia bì

  • Tên thường gọi: Cây ngũ gia bì
  • Tên gọi khác: cây Ngũ Gia Bì Chân Chim, Sâm Non, Sâm Nam
  • Tên khoa học: Scheffera octophylla
  • Họ: Ngũ Gia Bì (Araliaceae)