Cây phát lộc tầng

  • Tên thường gọi: Cây phát lộc tầng
  • Tên gọi khác: cây phất dụ, cây phát tài phát lộc, cây may mắn phát lộc hay trúc may mắn
  • Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc.
  • Nhân giống: Giâm cành.