Cây phát tài núi

  • Tên thường gọi: cây phát tài núi
  • Tên gọi khác: Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi, Huyết Rồng
  • Tên khoa học: Dracaena draco L
  • Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)