Cây phú quý

  • Tên thường gọi: Cây phú quý
  • Tên khoa học: Aglaonema hybrid
  • Họ: Arecaceae (Cau)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Indonesia
  • Nhân giống cây phú quý: tách cây con từ cây mẹ.