Cây sen đá

  • Tên thường gọi: cây sen đá
  • Tên gọi khác: Hoa đá
  • Họ: Crassualaceae