Cây sen đá để bàn

  • Tên thường gọi: cây sen đá
  • Tên gọi khác: Hoa đá
  • Họ: Crassualaceae
  • Phân bổ phổ biến ở Việt Nam
  • Nhân giống: giâm lá