Cây tay phật

  • Tên thường gọi: cây tay phật
  • Tên gọi khác: cây Môn Lá Tim
  • Tên khoa học: Caladium hortulanum
  • Họ: Ráy