Cây thanh tâm

Tên thường gọi: Cây thanh tâm

Tên khoa học: Aglaonema modestum Schott

Họ: Araceae (Ráy)

Nguồn gốc xuất xứ: vùng phía bắc Bangladesh, miền nam Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Đông), Bắc Thái Lan, Bắc Lào.