Cây thủy tùng để bàn

  • Tên thường gọi: Cây thủy tùng để bàn
  • Tên khoa học: Asparagus setaceus (Kunth) Jessop,
  • Nguồn gốc xuất xứ: Nam Phi
  • Phân bố ở Việt Nam: Phổ biến