Cây Trầu bà

  • Tên thường gọi: Cây Trầu bà
  • Tên gọi khác: Hoàng Tâm Điệp, Thiết Mộc Lan, sắn dây Hoàng Kim, Ma Quỷ Đằng, Thạch Cam Tử…
  • Tên khoa học: Epipremnum aureum
  • Họ: Ráy (Araceae)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Cây có nguồn gốc từ đảo Solomon