Cây trầu bà đế vương

  • Tên thường gọi: Cây trầu bà đế vương
  • Tên gọi khác: Trầu bà đế vương đỏ, Trầu bà đế vương, đế vương đỏ
  • Tên khoa học: Philodendron sp
  • Họ: Araceae (Ráy)