Cây trúc mây

  • Tên thường gọi: Cây trúc mây
  • Tên gọi khác: Cây Mật cật, cây Trúc Mây
  • Tên khoa học: Rhapis excelsa
  • Họ: Arecaceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc