Cây trúc nhật

  • Tên thường gọi: Cây trúc nhật
  • Tên gọi khác: Trúc Nhật Xanh, Trúc Nhật Đốm, Phất Dụ Trúc Lang hay Trúc Phất Dụ
  • Tên khoa học: Dracaena surculosa punctulata
  • Họ: Dracaenaceae (Bồng bồng)
  • Nguồn gốc xuất xứ: châu Phi, với một số ít ở miền nam châu Á và một số ở nhiệt đới Trung Mỹ.