Cây trúc quân tử

  • Tên thường gọi: Cây trúc quân tử
  • Tên gọi khác: Trúc quân tử
  • Tên khoa học: Bambusa multiplex
  • Họ: Poaceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc