Cây trường sinh để bàn

  • Tên thường gọi: cây trường sinh để bàn
  • Tên gọi khác: Baby Rubber Plant
  • Tên khoa học: Peperomia obtusifolia
  • Họ: Crassulaceae (thuốc bỏng)
  • Nguồn gốc xuất xứ: Florida, Mexico, vùng Caribbean