Cây tùng bồng lai

  • Tên thường gọi: cây tùng bồng lai
  • Tên gọi khác: Tùng Lá Văn Trúc, Tùng Lá Thiên Môn Đông
  • Tên khoa học: Podocarpus macrophyllus
  • Nguồn gốc xuất xứ: : Vùng núi cao