Cây Vạn niên thanh leo cột

  • Tên thường gọi: Vạn niên thanh leo cột
  • Tên gọi khác: Cây Trầu Bà.
  • Tên khoa học: Epipremnum aureum.
  • Họ: Araceae.
  • Nguồn gốc xuất xứ: Moorea, Polynesia thuộc Pháp