Flip book element

Cây trầu bà để bàn

 • Tên thường gọi: Cây Trầu bà để bàn
 • Tên gọi khác: Cây Trầu Bà Xanh, cây Trầu Bà Vàng, Hoàng Tâm Điệp, Thiết Mộc Lan, sắn dây Hoàng Kim, Ma Quỷ Đằng, Thạch Cam Tử…
 • Tên khoa học: Epipremnum aureum
 • Họ: Ráy (Araceae)
 • Nguồn gốc xuất xứ: Cây có nguồn gốc từ đảo Solomon
Read More

Cây vạn niên thanh để bàn

 • Tên thường gọi: Cây vạn niên thanh để bàn
 • Tên gọi khác: Môn Trường Sinh
 • Tên khoa học: Dieffenbachia maculata
 • Họ: Araceae
 • Nguồn gốc xuất xứ: Colombia, Brazil
Read More

Cây kim phát tài để bàn

 • Tên thường gọi: Cây Kim Phát Tài
 • Tên gọi khác: Kim Phát Tài, cây phát tài, cây kim tiền
 • Tên khoa học: Zamioculcas zamifollia.
 • Họ: Ráy – Araceae
 • Nguồn gốc xuất xứ: Zanzibar, Tanzania:
Read More

Cây tay phật để bàn

 • Tên thường gọi: cây tay phật để bàn
 • Tên gọi khác: cây Môn Lá Tim
 • Tên khoa học: Caladium hortulanum
 • Họ: Ráy
Read More

Cây Kim tiền để bàn

 • Tên thường gọi: Cây Kim Tiền để bàn
 • Tên gọi khác: Kim Phát Tài
 • Tên khoa học: Zamioculcas zamifollia.
 • Họ: Ráy – Araceae
 • Nguồn gốc xuất xứ: Zanzibar, Tanzania
Read More

Cây hoa sống đời để bàn

 • Tên thường gọi: Cây hoa sống đời để bàn
 • Tên khoa học: Kalanchoe pinnata
 • Họ: Crassulaceae (thuốc bỏng)
Read More

Cây trường sinh để bàn

 • Tên thường gọi: cây trường sinh để bàn
 • Tên gọi khác: Baby Rubber Plant
 • Tên khoa học: Peperomia obtusifolia
 • Họ: Crassulaceae (thuốc bỏng)
 • Nguồn gốc xuất xứ: Florida, Mexico, vùng Caribbean
Read More

Cây thủy tùng để bàn

 • Tên thường gọi: Cây thủy tùng để bàn
 • Tên khoa học: Asparagus setaceus (Kunth) Jessop,
 • Nguồn gốc xuất xứ: Nam Phi
 • Phân bố ở Việt Nam: Phổ biến
Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.